Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


22. 2. 2021 12:00
Mimořádný sběr údajů byl ukončen. Velice děkujeme všem zúčastněným za spolupráci.
17. 2. 2021
V systému byl školám a školským zařízením zpřístupněn dotazník pro zjištění nezbytných údajů o fyzických počtech pedagogů a nepedagogů v rámci realizace pilotního projektu testování spojeného (v závislosti na vývoji epidemické situace) s postupným obnovováním prezenční výuky. Termín pro předání údajů je již v pondělí 22. února 2021 ve 12. hodin. Více informací obdrží školy a školská zařízení do svých datových schránek, resp. naleznou v příslušném dotazníku (tlačítko "Dotazník COVID" na stránce ředitelství.). Šetření se týká všech škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku. Jsme si vědomi velmi napnutých termínů, o to více Vám děkujeme za Vaši spolupráci.
8. 2. 2021
Základním školám a středním školám s žáky v nižších ročnících víceletých gymnázií byl v systému zpřístupněn Dotazník pro vykázání způsobu využití „dalších finančních prostředků“ (tlačítko Dotazník ICT v sekci Ředitelství), které byly veřejným základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií poskytnuty na ICT (viz Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, sešit č. 6 a 7 z roku 2020 "Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020" a "Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020"). Nejzazším termínem pro předání dat školami je 28. 2. 2021. K dotazníku není vyžadováno přiložení účetních dokladů nebo faktur.
5. 2. 2021
Byl ukončen sběr dat nákladového výkazu P1-04 k rozhodnému datu 31. 12. 2020.
26. 1. 2021
Mateřským, základním, středním, základním uměleckým a vyšším odborným školám, konzervatořím a školním družinám zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí byly v systému zveřejněny roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2021 včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků. Tyto údaje jsou v systému standardně dostupné (export do XLSX) i příslušným správním úřadům (krajským a ORP). Subjekty naleznou údaje v sekci Rozpočet, pod tlačítkem 2021.
1. 1. 2021
Školám a školským zařízením byly v systému k R 44-99 zveřejněny Stav personálních PO k financování od 1. 1. 2021 a Aktuální bilance personálních PO k financování.
1. 1. 2021
Správním úřadům (KÚ a ORP) byl v systému k R 44-99 zveřejněn finální stav požadavků na financování personálních podpůrných opatření od 1. 1. 2021 (tlačítko „R43 k 1.1.2021“).
Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2021 Odbor informatiky a statistiky MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.