Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


31. 5. 2023
Byl zahájen sběr dat výkonových výkazů S 51-01 a S 53-01 k rozhodnému datu
31. 5. 2023.
Termín pro školy: 12. 6. 2023
Termín pro správní úřady: 19. 6. 2023
Více informací: zde, případně zde.
31. 5. 2023
Byl zahájen sběr dat nákladového výkazu P1d-01 - předpoklad k 30. 9. 2023.
Termín pro školy a školská zařízení: 10. 6. 2023
Termín pro správní úřady: 14. 6. 2023
Více informací: zde, případně zde.
17. 5. 2023
Byla zveřejněna data ze sběru školních matrik k rozhodnému datu 31. 3. 2023.
Děkujeme za spolupráci.

5. 5. 2023
Sběr dat nákladového výkazu P1-04 k rozhodnému datu 31. 3. 2023 byl ukončen.
Po tomto datu již není jakákoliv oprava předaných dat škol a školských zařízení možná!
19. 4. 2023
Mimořádné šetření ke kapacitám MŠ, ZŠ, SŠ a KON a ukrajinským zaměstnancům ve stavu k 31. 3. 2023 bylo ukončeno. Děkujeme všem za spolupráci.
6. 4. 2023
Bylo zpřístupněno mimořádné šetření ke kapacitám MŠ, ZŠ, SŠ a KON a ukrajinským zaměstnancům. Dotazník naleznou příslušné školy po přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina k 31.3.23". Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 18. 4. 2023.
Děkujeme za Vaši součinnost.
20. 3. 2023
Bylo předspuštěno mimořádné dotazníkové šetření ke kritériím přijímacího řízení do oborů středního vzdělání v denní formě vzdělávání. Přístup k dotazníkům naleznou příslušné střední školy po přihlášení pod tlačítkem "Šetření ŠPZ/JPZ". Údaje je možné předávat do 6. 4. 2023 včetně.
Děkujeme za součinnost.

1. 3. 2023
Byla ukončena šetření 1) k vyhodnocení prostředků určených na ukrajinského asistenta pedagoga pro období září až prosinec 2022 a 2) k čerpání prostředků na doučování v období od září do prosince 2022.

Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2023 Odbor školské statistiky a analýz MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.