Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


15. 5. 2024
Byla zveřejněna data ze sběru školních matrik k rozhodnému datu 31. 3. 2024.
Děkujeme za spolupráci.

7. 5. 2024
Sběr dat nákladového výkazu P1-04 za 1Q/2024 k rozhodnému datu 31. 3. 2024 byl ukončen.
Děkujeme za spolupráci.
Po tomto datu již není jakákoliv oprava předaných dat P1-04 možná!
11. 4. 2024
Mimořádný sběr dat, kterým mateřské, základní a střední školy a konzervatoře, předávaly ministerstvu podle § 5b zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, některé údaje o cizincích z dokumentace a školní matriky skončil.
Školám i správním úřadům děkujeme za součinnost.
7. 2. 2024 9:00
Mateřským, základním, středním, základním uměleckým a vyšším odborným školám, konzervatořím a školním družinám zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí byly v systému zveřejněny roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2024 včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků. Tyto údaje jsou v systému standardně dostupné (export do XLSX) i příslušným správním úřadům (krajským a ORP). Subjekty naleznou údaje v sekci Rozpočet, pod tlačítkem 2024. Více informací k rozpisu naleznete pod tímto odkazem.
5. 2. 2024
Informace k povinnému poskytnutí dat pro MŠMT k využití finančních prostředků z NPO komponenty 3.1 za rok 2023 na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti.

Pokud jste v roce 2023 obdrželi finanční prostředky na digitální učební pomůcky (ÚZ 33087) nebo na prevenci digitální propasti (ÚZ 33088), vyplňte prosím podle stanovených podmínek ve Věstníku MŠMT č.02/2023 nejpozději do 28. 2. 2024 formulář zde https://is-npo.msmt.cz (v části 3.1 Veřejné školy). Přihlašovací údaje platí stejné jako v loňském roce a rozesílali jsme je z e-mailové adresy is-npo31@npi.cz (leden 2023) na e-mail uvedený v rejstříku škol. Pokud nemáte přihlašovací údaje, napište na https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se, zvolte v nabídce kategorii "technický problém" a uveďte aktuální e-mail.
Informace o spuštění formuláře jste obdrželi také dopisem s č. j. MSMT-1505/2024-1 v datové schránce (leden 2024) i s odkazem na metodickou podporu, ve které jsou na úvodní straně odkazy na tutoriál k vyplnění formuláře.
Děkujeme.
1. 1. 2024
V programu k výkazu R44-99 byla zveřejněna výsledná sestava "Stav personálních PO k financování od 1. 1. 2024", která prezentuje stav těchto personálních podpůrných opatření k 1. 1. 2024 vycházející z přílohy výkazu R43-01 s tím, že jsou zohledněny i školou / školským zařízením vykázané rozhodné údaje v období září až prosinec 2023. Správní úřady si mohou výsledné stavy za školy/ŠZ stáhnout standardně v programu pro R44-99 pod tlačítkem "R43 k 1.1.2024".
Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2024 Odbor školské statistiky a analýz MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.