Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


20. 3. 2023
Bylo předspuštěno mimořádné dotazníkové šetření ke kritériím přijímacího řízení do oborů středního vzdělání v denní formě vzdělávání. Přístup k dotazníkům naleznou příslušné střední školy po přihlášení pod tlačítkem "Šetření ŠPZ/JPZ". Údaje je možné předávat do 6. 4. 2023 včetně.
Děkujeme za součinnost.

1. 3. 2023
Byla ukončena šetření 1) k vyhodnocení prostředků určených na ukrajinského asistenta pedagoga pro období září až prosinec 2022 a 2) k čerpání prostředků na doučování v období od září do prosince 2022.

7. 2. 2023
Sběr dat nákladových výkazů P1-04 k rozhodnému datu 31. 12. 2022 byl ukončen.
Po tomto datu již není jakákoliv oprava předaných dat škol a školských zařízení možná!
1. 2. 2023
Šetření k vyjádření zájmu o finanční prostředky související se zajištěním pozice ukrajinského asistenta a předání s tím souvisejících údajů bylo ukončeno.
31. 1. 2023
Informace k povinnému poskytnutí informací MŠMT k využití finančních prostředků z NPO komponenty 3.1 za rok 2022 na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti

Formulář, prosím, vyplňte nejpozději do 28. 2. 2023 zde https://is-npo.msmt.cz. Pokyny pro přihlašování obdržíte z e-mailové adresy is-npo-31@npi.cz do 31. 1. 2023 na e-mail, který máte uveden v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud tento e-mail není aktuální nebo pokud Vám nebyly doručeny přihlašovací údaje, na https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se zvolte v nabídce kategorii "technický problém" a uveďte Váš aktuální e-mail.
Děkujeme za Vaši součinnost.
27. 1. 2023 15:00
Mateřským, základním, středním, základním uměleckým a vyšším odborným školám, konzervatořím a školním družinám zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí byly v systému zveřejněny roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2023 včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků. Tyto údaje jsou v systému standardně dostupné (export do XLSX) i příslušným správním úřadům (krajským a ORP). Subjekty naleznou údaje v sekci Rozpočet, pod tlačítkem 2023. Více informací k rozpisu naleznete pod tímto odkazem.
1. 1. 2023
V programu k výkazu R44-99 byla zveřejněna výsledná sestava "Stav personálních PO k financování od 1. 1. 2023", která prezentuje stav těchto personálních podpůrných opatření k 1. 1. 2023 vycházející z přílohy výkazu R43-01 s tím, že jsou zohledněny i školou / školským zařízením vykázané rozhodné údaje v období září až prosinec 2022. Správní úřady si mohou výsledné stavy za školy/ŠZ stáhnout standardně v programu pro R44-99 pod tlačítkem "R43 k 1.1.2023".
Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2023 Odbor školské statistiky a analýz MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.