Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


12. 5. 2021
Sběr dat nákladových výkazů P1-04 k rozhodnému datu 31. 3. 2022 byl ukončen.
3. 5. 2022
Bylo zahájeno mimořádné šetření k druhému cizímu jazyku. Šetření se týká pouze základních škol s 2. stupněm, středních škol s obory víceletých gymnázií a konzervatoří s osmiletým oborem Tanec. Účast v šetření je dobrovolná, Váš názor však považujeme za důležitý. Příslušný formulář, který Vám nezabere více než 5 minut času, naleznete po přihlášení pod tlačítkem "Druhý CJ". Vyplnění je možné do středy 11. května 2022. Děkujeme za Vaši součinnost.
8. 4. 2022
Mimořádné šetření ke kapacitám škol v souvislosti s krizí na Ukrajině bylo ukončeno. Data školy naleznou po přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina k 7.4.2022" (týká se mateřských a základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení - s výjimkou škol při zdravotnickém zařízení a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy). V pondělí 11. 4. 2022 dojde ke znovuzpřístupnění dotazníku, v rámci něhož budou nyní tyto školy moci údaje o umístěných dětech a žácích z Ukrajiny a svých volných kapacitách průběžně aktualizovat. Dotazník bude školám zpřístupněn až do odvolání, a to pod tlačítkem "Ukrajina aktualizace". Pro zajištění aktuálních informací o volných kapacitách mateřských a základních škol je údaje v něm třeba aktualizovat na týdenní bázi (samozřejmě pouze pokud dojde k jejich relevantní změně). Velice Vám děkujeme za Vaši součinnost.
5. 4. 2022
Mateřským, základním, středním, základním uměleckým a vyšším odborným školám, konzervatořím a školním družinám zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí byly v systému zveřejněny roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2022 včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků. Tyto údaje jsou v systému standardně dostupné (export do XLSX) i příslušným správním úřadům (krajským a ORP). Subjekty naleznou údaje v sekci Rozpočet, pod tlačítkem 2022.
Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2022 Odbor informatiky a statistiky MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.