Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


15. 11. 2022
Sběr dat nákladových výkazů P1-04 a P1c-01 k rozhodnému datu 30. 9. 2022 byl ukončen.

9. 11. 2022
Základním a středním školám byly zpřístupněny dotazníky mimořádného šetření k vyhodnocení "jarního" doučování financovaného z Národního plánu obnovy. Dotazníky naleznou příslušné školy po přihlášení pod tlačítky "Doučování ZŠ 2" a "Doučování SŠ 2". Termín pro předání údajů je stanoven na středu 16. listopadu 2022.

4. 11. 2022
Sběr dat výkonových výkazů k rozhodnému datu 30.9.2022 byl ukončen.

2. 11. 2022
Probíhá sběr dat výkonových výkazů k rozhodnému datu 31.10. 2022.
Termín pro školská zařízení: 11. 11. 2022
Termín pro správní úřady: 22. 11. 2022
Více informací: zde, případně zde.
Upozornění: děti prchající z Ukrajiny, které jsou v režimu dočasné ochrany, se ve výkazech S 1-01 o mateřské škole, Z 2-01 o školní družině – školním klubu, S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení a S 4c-01 o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální vykazují v oddíle XXI vždy ve sloupci 7.
20. 9. 2022
Šetření k vyjádření zájmu o finanční prostředky související se zajištěním pozice ukrajinského asistenta a předání s tím souvisejících údajů skončilo.
22. 8. 2022
Bylo zahájeno mimořádné šetření v základních školách a v nižších stupních gymnázií za účelem poskytnutí dalších informací o využití mimořádných prostředků pro pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky v roce 2020 (Věstník MŠMT č. 6/2020 a Věstník MŠMT č. 7/2020) vyžadovaných auditem Evropské komise. Příslušný dotazník naleznou zainteresované školy po přihlášení pod tlačítkem „Dotazník ICT 2“. Vyplnění je možné nejpozději do středy 31. 8. 2022.
Velice Vám předem děkujeme za vyplnění potřebných údajů.
30. 6. 2022
Druhé mimořádné šetření ke kapacitám škol v souvislosti s krizí na Ukrajině (Ukrajina 2) bylo ukončeno. Data školy naleznou po přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina k 29.6.2022" (týká se mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení - s výjimkou škol při zdravotnickém zařízení a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy). Od tohoto okamžiku mají všechny tyto školy znovuzpřístupněn dotazník, v němž mohou údaje o přijatých/umístěných dětech, žácích a studentech z Ukrajiny a svých volných kapacitách průběžně aktualizovat. Dotazník je školám zpřístupněn až do odvolání, a to pod tlačítkem "Ukrajina aktualizace". Pro zajištění aktuálních informací o volných kapacitách škol je údaje v něm třeba aktualizovat vždy, pokud dojde k jejich změně hodné zřetele - zde prosíme především mateřské a základní školy, aby neprodleně (po proběhnutí zvláštních zápisů) doplnily údaje o počtech žádostí a zapsaných dětech/žácích).
Tyto aktualizované údaje jsou pak automaticky dostupné (ke stažení) i správním úřadům (po jejich přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina monitoring").

Velice Vám děkujeme za Vaši součinnost.

Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2022 Odbor informatiky a statistiky MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.