Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


5. 8. 2022
Sběr dat nákladových výkazů P1-04 k rozhodnému datu 30. 6. 2022 byl ukončen.
30. 6. 2022
Druhé mimořádné šetření ke kapacitám škol v souvislosti s krizí na Ukrajině (Ukrajina 2) bylo ukončeno. Data školy naleznou po přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina k 29.6.2022" (týká se mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení - s výjimkou škol při zdravotnickém zařízení a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy). Od tohoto okamžiku mají všechny tyto školy znovuzpřístupněn dotazník, v němž mohou údaje o přijatých/umístěných dětech, žácích a studentech z Ukrajiny a svých volných kapacitách průběžně aktualizovat. Dotazník je školám zpřístupněn až do odvolání, a to pod tlačítkem "Ukrajina aktualizace". Pro zajištění aktuálních informací o volných kapacitách škol je údaje v něm třeba aktualizovat vždy, pokud dojde k jejich změně hodné zřetele - zde prosíme především mateřské a základní školy, aby neprodleně (po proběhnutí zvláštních zápisů) doplnily údaje o počtech žádostí a zapsaných dětech/žácích).
Tyto aktualizované údaje jsou pak automaticky dostupné (ke stažení) i správním úřadům (po jejich přihlášení pod tlačítkem "Ukrajina monitoring").

Velice Vám děkujeme za Vaši součinnost.

Prosím, upřednostňujte emailovou komunikaci, děkujeme.

© 2022 Odbor informatiky a statistiky MŠMT


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.